Tin nghiệp vụ
VKSND tỉnh trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, quý I năm 2020
3/10/2020 1:30:41 PMThực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; từ ngày 17/2/2020 đến ngày 20/2/2020, phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, quý I/2020.

Đồng chí Trần Thị Thu Trà -  Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh công bố quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát .

Đồng chí Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai Quyết định số 17/QĐ-VKSTB-P8 ngày 14/02/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và Kế hoạch số 08/KH-VKSTB-P8, đồng thời nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc trực tiếp kiểm sát.

Kết quả kiểm sát thấy: Trại tạm giam cơ bản thực hiện đúng các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân như: chế độ ăn, ở, cấp phát tư trang; chế độ gặp thân nhân, nhận quà của người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân; chế độ sinh hoạt tinh thần, thể dục, thể thao, văn hóa... cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân.

Tuy nhiên, qua kiểm sát thấy vẫn còn một số vi phạm, tồn tại như: Buồng giam không đủ diện tích nằm 02m2/người; ngày nghỉ Tết dương lịch và Tết Âm lịch Trại tạm giam vẫn cho một số phạm nhân lao động; một số can phạm đưa đi điều trị bệnh tại cơ sở y tế tuyến trên nhưng Trại tạm giam không thông báo cho thân nhân hoặc đại diện hợp pháp của họ biết để phối hợp chăm sóc, điều trị… 

Đồng chí Vũ Đức Mạnh – Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình phát biểu tiếp thu  kết luận trực tiếp kiểm sát

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã tọa đàm với đơn vị được kiểm sát, ban hành kết luận, trong đó kiến nghị yêu cầu Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình khắc phục những vi phạm, tồn tại nêu trên để công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tuân thủ đúng quy định của pháp luật./.

Lê Thị Nhung - Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Bình

 

 

Tin liên quan