Tin nghiệp vụ
Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác Quý I năm 2020
3/12/2020 10:14:48 AMThực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; ngay từ đầu năm công tác, Phòng kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án (Phòng 8) đã sớm chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác của phòng và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác đối với Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố. Đến hết quý I/2020, Phòng 8 và Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố đã thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác thuộc lĩnh vực chuyên môn theo kế hoạch đề ra.

Cụ thể là: Hai cấp đã tập trung kiểm sát chặt chẽ hàng ngày, hàng tuần công tác tạm giữ, tạm giam và quản lý, giáo dục phạm nhân tại Nhà tạm giữ Công an huyện, thành phố và Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình. Các đơn vị đã hoàn thành 09 cuộc trực tiếp kiểm sát từng mặt Quý I năm 2020 và kiểm sát đột xuất 03 cuộc tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thành phố; kiểm sát tại 42 ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác thi hành án treo, cải tạo không giam giữ. Trong lĩnh vực kiểm sát thi hành án dân sự, các đơn vị đã tập trung đôn đốc Tòa án ra quyết định thi hành án kịp thời, kiểm sát chặt chẽ các quyết định thi hành án; tiến hành 02 cuộc phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị năm 2019 của Viện kiểm sát. Toàn ngành đã ban hành 56 kết luận trực tiếp kiểm sát và phúc tra việc thực hiện kiến nghị, 14 kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án. Các kết luận, kiến nghị đều được các đơn vị chấp nhận, tiếp thu khắc phục. Thông qua công tác hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đối với cấp huyện, Phòng 8 đã ban hành 02 thông báo rút kinh nghiệm để các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. 

Phát huy những kết quả đã đạt được, Phòng 8 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị cấp huyện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác quý II/2020, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân./.

Lê Thị Hiên – Phòng 8 VKSND tỉnh

 

Tin liên quan