Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3/25/2020 2:54:35 PMThực hiện Kế hoạch số 122 ngày 20/01/2020 của Huyện ủy Quỳnh Phụ về triển khai, quán triệt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ngày 23/3/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức Hội nghị về thực hiện chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viện; đồng thời, đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng những điển hình về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố tăng cường đoàn kết, xây dựng chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tại hội nghị đồng chí Lại Hồng Thái, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên chuyên đề năm 2020 với các nội dung: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thồng chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoan mới”. Tập trung liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: việc rèn luyện giữ vững đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; lối sống giản dị, thiết thực, hòa đồng; sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh; chống biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ quyền hạn, các “bệnh” háo danh, tị nạnh, nói không đi đôi với làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật Nhà nước.

Để minh họa làm rõ hơn nội dung chuyên đề, Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe toàn văn nội dung chuyên đề mà GS.TS Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện chính trị Hồ Chí Minh truyền đạt tại Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 ngày 17/12/2019 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lại Hồng Thái - Bí thư chi bộ yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên trong đơn vị liên hệ bản thân để đăng ký, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình công tác, sinh hoạt, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo để thực hiện, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đăng ký năm 2020, bảo đảm thực chất, hiệu quả./.   

Nguyễn Quang Trung - Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ