Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình 6 tháng cuối năm 2020.
11/20/2020 1:27:44 PMThực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình 6 tháng cuối năm 2020.

Ngày 03/11/2020, đồng chí Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai Quyết định số 80/QĐ-VKSTB và Kế hoạch số 59/KH-VKSTB ngày 27/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về trực tiếp kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh; quán triệt mục đích, yêu cầu của cuộc trực tiếp kiểm sát; giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn kiểm sát thực hiện đúng, đạt chất lượng và hiệu quả nội dung Kế hoạch kiểm sát số 59/KH-VKSTB.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng VKSND tỉnh công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát

Ngay sau khi triển khai quyết định kiểm sát, đồng chí Viện trưởng đã trực tiếp kiểm sát công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại Bệnh xá Trại tạm giam; kiểm sát việc thực hiện    Nội quy cơ sở giam giữ tại một số buồng phạm nhân.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng, các thành viên đoàn kiểm sát đã tập trung hoàn thành các nội dung kiểm sát theo kế hoạch. Kết quả kiểm sát thấy: Trại tạm giam cơ bản thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân như: chế độ ăn, ở, cấp phát tư trang; chế độ gặp thân nhân, nhận quà; chế độ sinh hoạt tinh thần, thể dục, thể thao, văn hóa; việc xếp loại thi đua cho phạm nhân...Tuy nhiên, qua kiểm sát thấy vẫn còn một số vi phạm, tồn tại như: người bị tạm giam sử dụng vật cấm (dây buộc bằng sợi vải) trong buồng tạm giam; ngày nghỉ lễ 02/9/2020, Trại tạm giam vẫn cho một số phạm nhân lao động mà không thể hiện việc cho nghỉ bù trong sổ chấm công lao động; hệ thống kiểm soát an ninh vẫn còn một số mục tiêu bị hỏng chưa được sửa chữa kịp thời...

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát tổng hợp dự thảo kết luận, báo cáo lãnh đạo Viện để tiến hành tọa đàm với Trại tạm giam và ban hành kết luận kiểm sát theo đúng kế hoạch đề ra./.

Một số hình ảnh tại buổi trực tiếp kiểm sát: 

 

 

Lê Thị Hiên - Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan