Thông tin tuyên truyền
Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.
12/24/2020 3:05:06 PMThực hiện Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; Kế hoạch công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Năm 2020, Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình (Phòng 9) xác định khâu đột phá là “Nâng cao chất lượng phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp”.

Lãnh đạo phòng phối hợp chặt chẽ với Bí th­ư chi bộ, tổ trưởng công đoàn thường xuyên làm tốt công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Kiểm sát viên, cán bộ trong phòng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chư­ơng trình kế hoạch hàng quý đã xây dựng. Đồng thời, khuyến khích Kiểm sát viên, cán bộ đăng ký tham gia các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tạo động lực phấn đấu cho Kiểm sát viên, cán bộ trong đơn vị. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên đều phải tăng cường nghiên cứu, sáng tạo cách làm mới để đạt hiệu quả công tác. Đơn vị đã ứng dụng sáng kiến như: Kiểm sát thông báo trả lại đơn khởi kiện, đổi mới phương pháp nghiên cứu hồ sơ các vụ việc dân sự, nâng cao chất lượng kiểm sát việc xem xét áp dụng biện pháp hành chính tại Tòa án; Vận dụng Microsoft Office Excel vào quản lý các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính, các chỉ tiêu công tác của Phòng. Cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị chủ động, tích cực nghiên cứu các căn cứ pháp luật, nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm sát bản án, quyết định để phát hiện vi phạm.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá năm 2020, ngay từ đầu năm Phòng 9 đã kịp thời xây dựng Chương trình công tác, để ra các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện; Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, Kiểm sát viên.  Đơn vị đã làm tốt khâu đột phá nên công tác kiểm sát ngày càng hiệu quả, công tác phát hiện, ban hành kháng nghị, kiến nghị vi phạm được tăng cường hơn, góp phần đảm bảo tốt hơn việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp trong hoạt động tố tụng, hạn chế các vi phạm trong hoạt động tư pháp.

Trong năm 2020, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức tập huấn hai cấp chuyên đề “Nâng cao kỹ năng công tác kiểm sát, tăng cường trách nhiệm kiểm sát trong thực hiện quyền yêu cầu nhằm hạn chế bản án, quyết định dân sự, hành chính bị sửa, hủy”. Qua công tác tập huấn, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, vụ án hành chính đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn.

Với nhiệm vụ được giao, Phòng đã kiểm sát 100% các thông báo thụ lý, thông báo trả lại đơn khởi kiện; tham gia 100% các phiên toà, phiên họp thuộc trường hợp Viện kiểm sát phải tham gia phiên toà; tổ chức 11 phiên toà rút kinh nghiệm cho cán bộ, Kiểm sát viên học tập, nghiên cứu; tham gia viết 07 bài tuyên truyền được đăng trên trang Website của ngành Kiểm sát Thái Bình và trên báo Bảo vệ pháp luật; đã kịp thời tham mưu đến lãnh đạo Viện KSND tỉnh ban hành 03 kháng nghị phúc thẩm, 01 kiến nghị vi phạm đối với Tòa án nhân dân tỉnh; hướng dẫn chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện ban hành 07 kháng nghị phúc thẩm đối với bản án dân sự sơ thẩm và 31 kiến nghị vi phạm trong giải quyết án dân sự đối với Tòa án cùng cấp và 01 kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật. Điều đáng quan tâm là đa số kháng nghị, kiến nghị do Phòng tham mưu ban hành hoặc hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát cấp huyện ban hành đều được Tòa án chấp nhận ( đối với kháng nghị) hoặc tiếp thu, sửa chữa ( đối với kiến nghị). Ban hành 06 thông báo rút kinh nghiệm đối với những vụ án bị huỷ, sửa của Toà án nhân dân cấp huyện và ban hành 12 thông báo về việc gửi bản án, quyết định của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ công tác, chỉ tiêu nghiệp vụ để kịp thời chỉ đạo Kiểm sát viên hoàn thành chỉ tiêu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị luôn tăng cường công tác hướng dẫn và kiểm tra nghiệp vụ đối với cấp huyện. Trọng tâm là hướng dẫn về kỹ năng hoạt động của Kiểm sát viên trước, trong và sau phiên tòa; việc thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm sát; kỹ năng xây dựng phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, kinh nghiệm kiểm sát phát hiện bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành công tác giải quyết các vụ, việc dân sự. Trong năm 2020, đơn vị đã kiểm sát, kiểm tra đối với 2881 bản án, quyết định của Viện kiểm sát cấp dưới chuyển đến. Trả lời thỉnh thị đối với 13 vụ, việc Viện kiểm sát cấp huyện xin đường lối giải quyết và xin đường lối kháng nghị phúc thẩm.

Ngoài việc hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ trọng tâm đột phá, các nhiệm vụ, công tác khác Phòng cũng hoàn thành xuất sắc. Trong đó, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với kế hoạch và cao hơn năm 2019; nội bộ đơn vị đoàn kết, cán bộ, kiểm sát viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ dược giao. Với những thành tích nói trên, năm 2020, Phòng 9 đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xét công nhận tập thể lao động xuất sắc, đề nghị Viện kiểm sát tối cao tặng bằng khen cho đơn vị có hai năm liền được công nhận tập thể lao động xuất sắc; 6/6 cán bộ của đơn vị được công nhận lao động tiến tiến, trong đó  01 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và nhiều đồng chí được Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng bằng khen trong các phong trào thi đua do Ngành phát động.

Năm 2021, là năm đầu tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, là năm tiếp tục có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, Phòng 9 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy được sức mạnh của tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên, đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào kết quả công tác và thành tích chung của ngành kiểm sát Thái Bình.

  Lương Thị Quỳnh - Phòng 9

 

Tin liên quan