Thông tin tuyên truyền
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt, ký Phụ lục Hợp đồng lao động với người lao động đang thực hiện hợp đồng theo Nghị định 68/CP
12/31/2020 8:46:38 AMThực hiện chủ trương của Đảng về cải cách chính sách tiền lương gắn với vị trí, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngày 10/12/2020 Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Văn bản số 5582/VKSTC-V15 chỉ đạo các đơn vị ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện chế độ đối với Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ. Để thực hiện chủ trương trên, ngày 30/12/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức gặp mặt người lao động Viện kiểm sát hai cấp để quán triệt, triển khai và ký Phụ lục hợp đồng lao động.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Hợp Mạnh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã quán triệt những nội dung cơ bản liên quan đến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của pháp luật, của ngành Kiểm sát nhân dân về việc thực hiện chính sách đối với người lao động trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2021, số người lao động đang làm việc tại Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Thái Bình theo hợp đồng theo Nghị định 68/CP sẽ được ký Phụ lục Hợp đồng lao động mới, không theo hệ số lương như trước đây. Việc chuyển xếp lương dựa trên nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của người lao động, trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng và vị trí, thâm niên công tác của người lao động.

Đ/c Phạm Việt Hưng- Trưởng phòng 15 giải thích về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo quy định mới

Sau khi đồng chí Trưởng phòng 15 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trình bày phương án xếp lương mới đối với người lao động đã được tập thể lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhất trí thông qua, Thủ trưởng các đơn vị và người lao động phát biểu ý kiến, đề xuất tâm tư nguyện vọng. Các ý kiến đều đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương của Đảng, của Ngành, quyết định của Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc chuyển xếp lương mới đối với người lao động trong ngành, quyền lợi của người lao động được bảo đảm tạo điều kiện để người lao động tin tưởng, yên tâm công tác. Đồng thời, tại hội nghị người lao động cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của Viện trưởng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để mức tiền lương của người lao động hai cấp được cải thiện, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống trong điều kiện xã hội hiện nay, giúp người lao động có động lực phấn đấu, gắn bó với ngành, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát Thái Bình ngày càng vững mạnh./.

 

 Bùi Thị Thu Hiền - Phòng 15 VKSND tỉnh