Tin hoạt động
Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức họp, bàn biện pháp phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải quyết dứt điểm một số tin báo, vụ án hình sự.
3/12/2021 7:19:20 AMSáng ngày 05/3/2021 tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy, liên ngành Cơ quan Cảnh sát điều tra - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy đã tổ chức họp để bàn biện pháp thúc đẩy công tác phối hợp liên ngành và thảo luận giải quyết các tin báo tố giác tội phạm, các vụ án khó khăn, phức tạp xảy ra trong thời gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm giải quyết dứt điểm các tin báo về tội phạm cũng như những vụ án hình sự..

Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Cao Cường - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy; tham gia cuộc họp gồm: Lãnh đạo liên ngành Cơ quan điều tra – Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện thái Thụy; các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, cán bộ của 3 cơ quan.

Điều tra viên, Kiểm sát viên đã báo cáo những tin báo và vụ án có khó khăn vướng mắc và đề xuất quan điểm giải quyết để lãnh đạo liên ngành xem xét, thống nhất đường lối giải quyết cụ thể đối với từng vụ, việc. Cuộc họp đã tập trung thảo luận, đưa ra những lập luận, đánh giá về chứng cứ chứng minh tội phạm, về hướng điều tra, thu thập chứng cứ toàn diện, khách quan để giải quyết đối với từng tin báo, vụ án hình sự đang gặp khó khăn vướng mắc. Lãnh đạo liên ngành đã thống nhất chỉ đạo những nội dung yêu cầu cần phải bổ sung, tiếp tục điều tra làm rõ trong quá trình giải quyết các vụ án.


 

 Liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy họp

Kết thúc buổi làm việc, Liên ngành Công an – Viện kiểm sát - Tòa án huyện đã thống nhất đường lối giải quyết đối với 01 tin báo và 02 vụ án hình sự phức tạp đang trong thời hạn thụ lý giải quyết. Đồng thời, thống nhất nhấn mạnh việc cần thiết phải tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa hoạt động giao ban liên ngành để kịp thời giải quyết các nguồn tin về tội phạm và xử lý, giải quyết các vụ án hình sự. Với tinh thần quyết tâm nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành, phấn đấu mỗi đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bùi Thị Thùy Chinh – Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy

 

Tin liên quan