Tin nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp với liên ngành hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; trong thi hành án treo, cải tạo không giam giữ đối với UBND và Công an cấp xã đặt ra trong Quý I/2019

Với mục đích đảm bảo mọi tố giác, tin báo về tội phạm đều được tiếp nhận, và xử lý kịp thời, tránh bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; Các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật đối...

Liên ngành Viện kiểm sát - Tòa án tỉnh Thái Bình tổ chức phiên tòa truyền hình trực tuyến rút kinh nghiệm hai cấp

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và Kế hoạch số 01/KHLN-VKS-TA ngày 05/4/2018 của Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tổ...

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm để học tập và tuyên truyền pháp luật phòng ngừa tội phạm

Thực hiện Kế hoạch, chỉ tiêu công tác năm 2019 số 01/KH-VKSTB ngày 09/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và Kế hoạch công tác năm 2019 số 01/KH-VKSTP ngày 16/01/2019 của Viện kiểm...

Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp tổ chức xét xử lưu động 03 vụ án hình sự tại xã Nam Trung, huyện Tiền Hải

Nhằm góp phần vào công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 cũng như tuyên...

Liên ngành Công an-Viện kiểm sát-Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp bàn giải quyết nhiều vụ án hình sự phức tạp.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và các cơ quan ban ngành trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng nên...

Liên ngành Công an - Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp bàn giải quyết nhiều vụ án hình sự phức tạp.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và các cơ quan ban ngành trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng nên...

Liên ngành Công an - Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức họp bàn giải quyết nhiều vụ án hình sự phức tạp.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và các cơ quan ban ngành trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng nên...

Lễ ký Quy chế phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh, ngày 09/01/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch cưỡng chế số 06/KH-THADS ngày 03/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vũ Thư. Ngày 28/12/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư tiến hành kiểm sát việc cưỡng chế thi...

Viện kiểm sát Quỳnh Phụ ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm và tội phạm về ma túy trên địa bàn xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm;...

Liên ngành Viện kiểm sát - Tòa án tỉnh Thái Bình tổ chức phiên tòa truyền hình trực tuyến rút kinh nghiệm hai cấp

Thực hiện Kế hoạch số 01/KHLN-VKS-TA ngày 05/4/2018 của Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến. Lãnh đạo liên ngành đã thống nhất lựa...

VKSND huyện Đông Hưng phối hợp với Tòa án tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự để tuyên truyền giáo dục pháp luật

Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, ngày 13/11/2018, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đã phối hợp với Tòa án tổ...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện kiểm sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ngày 10/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trực tiếp kiểm sát, giám sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự tại Nhà tạm giữ...

Tăng cường công tác kiểm sát, kiến nghị vi phạm trong thi hành án dân sự

Năm 2018, ngành Kiểm sát Thái Bình xác định nhiệm vụ trọng tâm đột phá là: “Nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp”. Ngay từ...

Liên ngành Công an – Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình xác định 2 vụ án trọng điểm về ma túy

Thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012, Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm; Thông tư liên tịch số...

1