Tin nghiệp vụ

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành trực tiếp kiểm sát, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quỳnh Phụ

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, trong hai ngày 05 và 06/8/2020, Đoàn kiểm sát, giám sát công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm do đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó...

Đoàn Thanh tra-Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiến hành thanh tra hành chính tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Định hướng công tác thanh tra năm 2020 của Viện...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-VKSTC ngày 06/4/2016 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa; Chỉ thị...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, “số hóa” hồ sơ đối với vụ án tranh chấp dân sự

Thực hiện Kế hoạch công tác số 116/KH-VKSKX ngày 26/02/2020 và chương trình công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao...

Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Quyết định số 51/QĐ-VKSTB và Kế hoạch số 38/KH-VKSTB ngày 25/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; Phòng 8 - Viện kiểm sát...

Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản thi hành án trong các vụ án hình sự

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và chương trình công tác của Phòng 8; Căn cứ Quyết định số 05/QĐ - CTHADS ngày 17/7/2020 về việc thành lập Hội đồng...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tổ chức học tập rút kinh nghiệm tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự được số hóa hồ sơ, trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh

Ngày 17/7/2020, Viện kiểm sát nhân dân đã phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng tổ chức phiên tòa số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng trình chiếu hình ảnh tại phiên tòa để học tập...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng thực hiện số hóa hồ sơ và trình chiếu tại phiên tòa đối với 02 vụ án dân sự

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 08/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân...

Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, được truyền hình trực tuyến, công bố tài liệu bằng hình ảnh

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020; Kế hoạch số 01/KHLN-TA-VKS ngày 05/4/2018, Công...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp Tòa án nhân dân huyện tổ chức 03 phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BCĐ 138 ngày 16/3/2020 của Ban chỉ đạo 138 ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 392/KH-BCĐ-CQTT ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thái Bình về thực hiện công tác...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng tăng cường phối hợp xét xử lưu động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày quốc tế phòng chống ma túy 26/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Đông Hưng tổ chức 03...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm về ma túy.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 392/KH-BCĐ-CQTT ngày 28/02/2020 của Ban chỉ...

Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp tổ chưa phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, truyền hình trực tuyến và tổ chức học tập rút kinh nghiệm chung.

Ngày 16/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy tổ chức xét xử 01 vụ án hình sự, thực hiện việc truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu Viện...

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải phối hợp Tòa án nhân dân huyện tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án dân sự.

Thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 08/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình...

Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình tích cực xét xử lưu động, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020, sáng ngày 13/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đưa ra xét xử lưu động...

1