Tuyên truyền, phổ biến PL

Một số điểm mới cơ bản của Quy định 114-QĐ/TW về trách nhiệm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Ngày 11/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, thay thế quy định 205- QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ...

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

Nghị quyết bầu chủ tịch nước

Nghị quyết bầu chủ tịch nước

Nghị quyết bầu chủ tịch nước

Nghị quyết bầu chủ tịch nước

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Luật trồng trọt

Luật trồng trọt

Luật chăn nuôi

Luật chăn nuôi

Luật đặc xá

Luật đặc xá

Luật Công an nhân dân

Luật Công an nhân dân

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Luật bảo vệ bí mật nhà nước

  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 872

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 5421984