Thông tin tuyên truyền
Hội Luật gia huyện Tiền Hải tổ chức thành công Đại hội Khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023.
10/31/2018 10:38:09 AMNgày 27/10/2018, tại Hội trường Công an huyện Tiền Hải, Hội Luật gia huyện Tiền Hải đã long trọng tổ chức Đại hội khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Trung Mưu - Ủy viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình, đồng chí Tô Xuân Thức – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phạm Văn Nghiêm - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải cùng 70/77 Đại biểu là Hội viên của Hội Luật gia huyện Tiền Hải.

Đồng chí: Lê Trung Mưu - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá hoạt động nhiệm kỳ qua của Ban chấp hành huyện hội và các Chi hội trực thuộc. Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”, toàn thể Hội viên đã đoàn kết, tích cực hoạt động hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hội, góp phần thiết thực vào nhiệm vụ giữ vững An ninh, Quốc phòng, phát triển Kinh tế, Văn hóa, Xã hội và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trên địa bàn huyện. Với tổng số 77 Hội viên sinh hoạt ở 6 Chi hội, nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia huyện đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực cũng như ý thức trách nhiệm cho Hội viên; chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn, đặc biệt là các xã có biên giới Biển, có đông đồng bào Công giáo để tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, tổ chức trên 70 buổi trợ giúp Pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công với Cách mạng, phát 20.000 tờ rơi tuyên truyền, giới thiệu và kết nạp mới được 9 Hội viên bổ sung kịp thời cho các Chi hội có hội viên nghỉ hưu, chuyển công tác đến địa phương khác...

 
   

 Đồng chí: Lê Trung Mưu - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Bình phát biểu chỉ đạo.

   Đồng chí: Phạm Văn Nghiêm - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải phát biểu chỉ đạo.

Cũng tại Đại hội đồng chí Lê Trung Mưu- Chủ tịch Hội luật gia tỉnh Thái Bình; đồng chí Phạm Văn Nghiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ngoài việc ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Hội luật gia huyện Tiền Hải đã đạt được, các đồng chí đã chỉ rõ những mặt còn hạn chế trong lãnh đạo, tổ chức triển khai các hoạt động của hai cấp Hội trong huyện đồng thời gợi mở, định hướng công tác xây dựng, mục tiêu nhiệm vụ hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới cần mang màu sắc riêng; đưa chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật tới các Trung tâm giáo dục cộng đồng; lựa chọn các xã để phát triển và thành lập các chi hội riêng cùng với việc chú trọng lựa chọn kết nạp những người đủ tiêu chuẩn vào hội để phát triển số lượng Hội viên…

 
   


Ban chấp hành Khóa III nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt Đại hội.

Thay mặt cho Ban chấp hành Hội Luật gia huyện Tiền Hải nhiệm kỳ mới (2018- 2023)  đồng chí Phạm Thanh Hải đã gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên, kịp thời của Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh Thái Bình, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải, sự phối hợp có hiệu quả của các Ban, ngành đoàn thể trong thời gian qua đã tạo điều kiện quan trọng cho Hội luật gia huyện Tiền Hải nhiệm kỳ qua hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí mong rằng Hội Luật gia huyện Tiền Hải nhiệm kỳ mới (2018- 2023) tiếp tục sẽ nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện nhiều hơn nữa của Hội luật gia tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tiền Hải, sự phối hợp, ủng hộ của các Ban ngành đoàn thể tại địa phương cùng với nỗ lực, quyết tâm của toàn thể Hội viên trong huyện Hội, sẽ Lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Hội Luật gia huyện Tiền Hải ngày một phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, góp phần cùng Cấp ủy, Chính quyền địa phương bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.                            

 Phạm Văn Nhất - Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải