Thông tin tuyên truyền
Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 .
1/25/2019 3:47:20 PMĐể thực hiện việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, trên cơ sở nhiệm vụ, chức năng của ngành, Viện kiểm sát nhân dân huyện đã tổ chức quán triệt toàn thể Kiểm sát viên, cán bộ, người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra và các ngành chức năng có liên quan thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết số của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân; an toàn các cơ quan Đảng, Nhà nước trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Bảo đảm phối hợp nắm chắc tình hình không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, tích cực lựa chọn án trọng điểm để tập trung phối hợp chỉ đạo điều tra, truy tố, xét xử nhanh và đưa đi xét xử lưu động chú trọng tới các vụ án về giao thông, pháo nổ tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị địa phương.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, từ sáng ngày 17/01/2019, thực hiện Quyết định của Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà về việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, trong đó có việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất và bảo vệ thi công để giải  phóng mặt bằng, đơn vị đã cử 01 đồng chí lãnh đạo viện cùng 02 đồng chí Kiểm sát viên tham gia tổ tư vấn pháp luật  của Đoàn công tác huyện tham gia cưỡng chế tại xã Bắc Sơn và xã Phúc Khánh. Việc cưỡng chế đã được sự hưởng ứng và đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân./.

   Nguyễn Nguyên Hưng – Viện trưởng VKSND huyện Hưng Hà