Đảng, Đoàn thể
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tích cực chăm lo công tác xây dựng Đảng, phát triển kết nạp đảng viên mới
7/5/2019 9:15:37 AMTrải qua quá trình phấn đấu rèn luyện của cán bộ là đoàn viên thanh niên trong cơ quan, sự theo dõi hướng dẫn giúp đỡ của chi bộ, ngày 31-5-2019 Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Thái Bình ra Quyết định số 495-QĐ/TU về việc Quyết định kết nạp đảng viên. Ngày 30/6/2019 Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với đoàn viên thanh niên Phạm Quang Huy - Kiểm tra viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình. Về dự lễ kết nạp có đồng chí Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình; các đồng chí trong Ban Chi ủy, lãnh đạo đơn vị và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND thành phố Thái Bình công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Phạm Quang Huy

Sau khi công bố và trao Quyết định kết nạp Đảng viên; đồng chí Phạm Quang Huy đã đọc lời tuyên thệ, đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước sự chứng kiến của toàn thể đảng viên trong chi bộ, đồng chí đã tuyên thệ quyết tâm, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; gần gũi với nhân dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Chi bộ đã phát biểu nêu rõ nhiệm vụ và quyền của đảng viên theo qui định của Điều lệ đảng, đồng thời giao nhiệm vụ cho đồng chí đảng viên mới phải luôn gương mẫu, vượt mọi khó khăn, tích cực học tập vươn lên trong công tác chuyên môn cũng như công tác xây dựng Đảng; phải luôn luôn tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách; tích cực trong học tập; phát huy tinh thần đoàn kết và làm tròn trách nhiệm của người đảng viên để cùng Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Chi bộ đã phân công đảng viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ để đảng viên dự bị Phạm Quang Huy hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành đảng viên chính thức sau thời gian dự bị 12 tháng.

Với tinh thần tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về mọi mặt, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã tập trung lãnh đạo toàn diện đối với tất cả các mặt công tác tổ chức, tuyên huấn, tư tưởng, kiểm tra giám sát, nghiệp vụ đảng viên, các công tác của hội, đoàn thể trong cơ quan, đặc biệt chú trọng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn; đến nay các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019 đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, cơ quan có 30 cán bộ đến nay có 27 cán bộ là đảng viên; Chi bộ, cơ quan đoàn kết cùng nỗ lực thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, hướng tới kỷ niệm 59 năm và 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp./.

Lại Văn Thịnh - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình