Tin hoạt động
Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương tăng cường công tác phối hợp phòng chống oan, sai , bỏ lọt tội phạm.
12/26/2019 3:27:32 PMChiều ngày 24/12/2019, tại trụ sở Công an huyện Kiến Xương, liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp Liên ngành để tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, tích cực chống oan, sai bỏ lọt tội phạm. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương, các đồng chí Kiểm sát viên, Điều tra viên. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Lương Ngọc Hòa – Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kiến Xương đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác phối hợp liên ngành giữa 03 cơ quan đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục để tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp trong giải quyết các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án khó khăn, phức tạp, góp phần đấu tranh có hiệu quả việc phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện.

     

 Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện họp giao ban

Tại cuộc họp, các đồng chí Điều tra viên, Kiểm sát viên trình bày về nội dung các vụ án đang có khó khăn, phức tạp và quan điểm giải quyết vụ án đồng thời trình bày những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp liên ngành trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở ý kiến của từng đồng chí tham gia cuộc họp, liên ngành đã thống nhất về đường lối giải quyết các vụ án và nhất trí cao một số biện pháp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp liên ngành để giải quyết án hình sự, góp phần vào việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm trên địa bàn huyện, nhằm ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương thống nhất trong năm 2020, ngoài việc giao ban định kỳ hằng tháng còn tăng cường tổ chức các cuộc họp giao ban đột xuất để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu mục tiêu phòng chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm đạt hiệu quả cao nhất.

Trần Thị Thúy Nga- Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương

 

Tin liên quan