Đảng, Đoàn thể
Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy quan tâm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới
1/9/2020 1:15:06 PMXây dựng đội ngũ đảng viên nói chung và chăm lo công tác phát triển đảng viên mới nói riêng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Từ nhận thức trên, những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Qua đó, từng bước tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ huyện ủy Thái Thụy và trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của quần chúng; Với sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí đảng viên trong toàn chi bộ, các đồng chí trong ban chấp hành Chi đoàn, sáng ngày 06/01/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên đối với quần chúng Vũ Văn Dương và công bố quyết định công nhận Đảng viên chính thức đối với đồng chí Nguyễn Thị Xuyến.

Lễ kết nạp đảng viên diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục Điều lệ Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thảo – Phó bí thư thay mặt Chi bộ công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng Vũ Văn Dương và công nhận Đảng viên chính thức đối với đồng chí Nguyễn Thị Xuyến.

Dưới cờ tổ quốc, cờ Đảng, cùng sự chứng kiến của toàn thể Đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Vũ Văn Dương đã tuyên thệ thực hiện nhiệm vụ của người Đảng viên theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Dương và đồng chí Xuyến hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Thảo đã quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên và phân công đồng chí Phạm Xuân Hà, Chi ủy viên trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt Đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng. Đồng thời, đồng chí thay mặt toàn thể Đảng viên trong Chi bộ chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Xuyến, đồng chí Vũ Văn Dương và bày tỏ sự mong muốn, sự tin tưởng rằng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, góp phần xây dựng chi bộ Viện kiểm sát huyện Thái Thụy trong sạch, vững mạnh./.

Bùi Thị Thùy Chinh – Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy