Đảng, Đoàn thể
Chi bộ 4 - Văn phòng tổng hợp tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2022
1/14/2020 4:07:44 PMNgày 14/01/2020, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện KSND tỉnh, Chi bộ 4 tiến hành tổ chức Đại hội để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu Chi ủy mới. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lại Hợp Mạnh Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh; các đồng chí bí thư chi bộ thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh và toàn thể đảng viên trong Chi bộ 4.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Đức - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 nhấn mạnh: Đại hội Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017-2020 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, Đại hội tập trung thực hiện đánh giá, kiểm điểm khách quan, toàn diện những ưu, khuyết điểm, phân tích làm rõ những nguyên nhân, hạn chế còn yếu kém để rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 để quan đó xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022.

Báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 cho thấy: Chi bộ 4 có 13 Đảng viên thực hiện ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau; một số đảng viên còn có những khó khăn nhất định; đồng chí Bí thư Chi bộ được điều động, luân chuyển công tác. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, kế hoạch công tác kiểm sát hằng năm khắc phục khó khăn để tập trung triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đặc biệt là Nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…; phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Viện KSND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.

Đ/c Nguyễn Anh Đức - Bí thư Chi bộ báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2022

Đ/c Nguyễn Đình Phong – Phó Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm của Chi ủy Chi bộ nhệm kỳ 2017-2020

Đảng viên trong Chi bộ tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo của Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lại Hợp Mạnh, Bí thư Đảng ủy Viện KSND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ và những thành tựu mà Chi bộ 4 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Chi bộ tiếp tục thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và phát triển đảng; đổi mới phương thức sinh hoạt chi bộ, tăng cường chú trọng tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nhiệm vụ chính trị và nâng cao sức chiến đấu của đảng. Đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ sớm hoàn thành các thủ tục chuẩn y theo quy định. 

Đ/c Lại Hợp Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Qua một buổi làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ 4  nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bầu ra Chi ủy mới là 3 đồng chí: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Thanh Dũng; Đồng chí Nguyễn Anh Đức Chánh Văn phòng Viện KSND tỉnh vinh dự được bầu làm Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2020 - 2022; Đại hội đã biểu quyết, thông qua 5 chỉ tiêu chủ yếu của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 là: Chi bộ lãnh đạo đơn vị Văn phòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao tham mưu trên các lĩnh vực công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, tài chính hậu cần, hành chính phục vụ; phấn đấu 100% đảng viên phấn đấu đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phấn đấu hàng năm Chi bộ đều đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; lãnh đạo đơn vị phấn đấu hằng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng về số lượng và chất lượng đảng viên trong chi bộ, cử 2 đến 3 quần chúng theo học lớp tìm hiểu về Đảng; kết nạp từ 2 đến 3 quần chúng vào Đảng.

Phát biểu bế mạc đại hội, đại diện Chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư và các đồng chí trong Chi ủy sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh mà Chi bộ đã đạt được, đồng thời chỉ đạo đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Tố Uyên- Đảng viên Chi bộ 4