Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trực tiếp kiểm sát đột xuất đối với Nhà tạm giữ- Công an huyện Tiền Hải trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020.
2/3/2020 3:50:07 PMVới mục đích đảm bảo quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù không bị pháp luật hạn chế phải được tôn trọng, bảo vệ; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực hiện đúng quy định của pháp luật nhất là vào dịp Tết nguyên đán. Ngày 24/01/2020 (ngày 30 Tết), Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã tiến hành kiểm sát đột xuất việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam và người đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ thăm gặp tại Nhà tạm giữ- Công an huyện Tiền Hải

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ - Công an huyện, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, việc thực hiện các chế độ; kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, buồng quản lý phạm nhân đồng thời trực tiếp gặp hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù về chế độ thăm gặp, ăn ở.

Qua công tác kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải nhận thấy: Nhà tạm giữ - Công an huyện Tiền Hải về cơ bản đã thực hiện đúng quy định của Luật tạm giữ, tạm giam, Luật thi hành án hình sự  và các văn bản hướng dẫn.... việc phân loại, quản lý người bị tạm giữ, tạm giam chặt chẽ đảm bảo đúng số lượng theo báo cáo; các buồng tạm giữ, tạm giam đảm bảo vệ sinh. Không để xảy ra việc người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù đưa đồ vật cấm vào các buồng giam giữ, không để xảy ra việc tạm giữ, tạm giam quá hạn hoặc không có lệnh, người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trốn, chết do đánh nhau hoặc tự sát. Hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù được lập và ghi chép đầy đủ. Các tiêu chuẩn, chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật nhất là trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý 2020. 

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục đối với người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện vẫn còn có thiếu sót, vi phạm cần khắc phục cụ thể như: Vẫn còn có trường hợp Nhà tạm giữ - Công an huyện cho thân nhân của can phạm thăm gặp nhưng trong hồ sơ tạm giữ, tạm giam thể hiện chưa có Quyết định cho thăm gặp của Lãnh đạo Nhà tạm giữ ...

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã thông qua Dự thảo kết luận, tiến hành tọa đàm đồng thời yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ Công an huyện Tiền Hải có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm nêu trên, được chấp nhận và nghiêm túc rút kinh nghiệm./.

Nguyễn Ngọc Tuấn- VKSND huyện Tiền Hải

 

Tin liên quan