Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng thực hiện số hóa hồ sơ và trình chiếu tại phiên tòa đối với 02 vụ án dân sự
7/20/2020 2:37:10 PMThực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020, Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 08/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác của ngành Kiểm sát Thái Bình năm 2020, từ đầu năm khi xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng không chỉ chú trọng số hóa hồ sơ đối với án hình sự mà còn thực hiện việc số hóa hồ sơ vụ án dân sự nhằm nâng cao chất lượng tham gia phiên tòa dân sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Để đáp ứng với mục tiêu đề ra, Lãnh đạo đơn vị đã động viên, giao cho đồng chí Kiểm sát viên có khả năng về công nghệ thông tin, nghiên cứu, tìm tòi phương pháp ứng dụng việc thực hiện số hóa hồ sơ nhanh, tiết kiệm thời gian hơn, giản tiện các thao tác, dễ thực hiện, đồng thời sắp xếp lưu trữ khoa học để việc sử dụng khi trình chiếu tại phiên tòa thuận tiện hơn. Qua nghiên cứu nhận thấy việc ứng dụng phần mềm Foxit phantom PDF thay thế phần mềm Foxit reader có hiệu quả nên đơn vị đã tập huấn tới toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên  trong đơn vị để mỗi người đều thực hiện được việc số hóa hồ sơ.

Bộ phận dân sự đã lựa chọn 04 vụ án “tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, có nhiều đương sự và việc thu thập cung cấp chứng cứ, tranh tụng phức tạp để thực hiện số hóa hồ sơ; đến nay đã tiến hành xét xử xong 2 vụ.

Kiểm sát viên phát biểu tại phiên tòa

Tại các phiên tòa xét xử 02 vụ án trên, các Kiểm sát viên đã thực hiện tốt việc trình chiếu các tài liệu như: Giấy biên nhận vay nợ, các Biên bản xác minh và lời khai của những người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa. Những tài liệu đó là tài liệu có ý nghĩa quan trọng để các bên đối đáp, tranh luận làm rõ sự thật của vụ án. Vì vậy, đã tạo thuận lợi cho hoạt động tham gia xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa đối với những nội dung còn mâu thuẫn mà HĐXX chưa hỏi. Đồng thời, giúp Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật tố tụng và ý kiến về việc giải quyết vụ án được chi tiết, khách quan và toàn diện./.

Phạm Thị Yến - Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng

 

Tin liên quan