Tin nghiệp vụ
Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà
7/30/2020 8:50:52 AMThực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, Quyết định số 51/QĐ-VKSTB và Kế hoạch số 38/KH-VKSTB ngày 25/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình; Phòng 8 - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Đồng chí Trần Thị Thu Trà - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai quyết định, kế hoạch trực tiếp kiểm sát, quán triệt rõ mục đích, yêu cầu, nội dung cuộc kiểm sát.

Đồng chí Trần Thị Thu Trà  -  Phó Viện trưởng triển khai quyết định, kế hoạch tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà.

Qua trực tiếp kiểm sát nhận thấy: từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/6/2020 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án dân sự; cụ thể là: đa số hồ sơ thi hành án được lập đầy đủ theo đúng trình tự, thủ tục; các sổ nghiệp vụ được mở đúng mẫu, ghi chép tương đối đầy đủ, việc kết sổ hàng quý được thực hiện đúng quy định; chứng từ kế toán được ghi chép đầy đủ, kịp thời; việc quản lý thu, chi tiền thi hành án cơ bản đúng quy định; việc xuất, nhập kho các tài sản thi hành án, tang vật chứng được quản lý chặt chẽ, sắp xếp gọn gàng, khoa học; việc xử lý vật chứng, tài sản thuộc diện phải tiêu hủy được thực hiện bằng hình thức phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, hoạt động thi hành án dân sự của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Hà vẫn còn một số thiếu sót, tồn tại như: sổ thụ lý thi hành án và sổ theo dõi chỉ tiêu nghiệp vụ ghi chép, cập nhật chưa kịp thời; còn có hồ sơ thiếu thủ tục thông báo cho đương sự về thời gian, địa điểm nhận tiền, tài sản và việc gửi tiết kiệm số tiền thi hành án; có việc còn chậm xác minh điều kiện thi hành án; một số vật chứng chưa được quản lý và xử lý nghiêm túc theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà báo cáo kết quả công tác

Kết thúc cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát tiến hành tọa đàm, ghi nhận những ưu điểm; chỉ ra những vi phạm, thiếu sót; nguyên nhân dẫn tới vi phạm, thiếu sót và ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Hà kịp thời khắc phục để công tác thi hành án dân sự được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Đào - Phòng 8 VKSND tỉnh Thái Bình

 

 

Tin liên quan