Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng
9/16/2020 10:21:21 AMThực hiện Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy chế về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát nhân dân ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-VKSTC ngày 01/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chiều ngày 15/9/2020 Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng tổng hợp - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với 03 đồng chí: Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Thanh Dũng, Nguyễn Thị Hưng.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phạm Viết Vượng, Trần Thị Thu Trà - Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; các đồng chí Đảng ủy viên, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Thay mặt Ban cán sự đảng, đồng chí Lại Hợp Mạnh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quán triệt về tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể và các điều kiện bổ nhiệm lại đối với chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

 Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại chức vụ

Tại Hội nghị các đồng chí được xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh đã trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020). Tiếp theo là ý kiến phát biểu đại diện cho lãnh đạo các phòng và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của các đồng chí trong nhiệm kỳ giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới, cả ba đồng chí cần tăng cường hơn nữa tính chủ động, khoa học, chính xác hơn trong công việc; tăng cường tìm hiểu, nắm bắt nội dung công việc giữa các lĩnh vực công tác để vươn lên nắm bắt toàn diện công việc của Văn phòng tổng hợp.

Đồng chí Nguyễn Đình Phong- Phó Chánh Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh trình bày bản tự nhận xét, đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ

Căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại chức vụ theo quy định của Đảng, của Ngành; trên cơ sở trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ, hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đối với các đồng chí Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Thanh Dũng và Nguyễn Thị Hưng. Sau hội nghị cán bộ chủ chốt tiếp theo các hội nghị Ban chấp hành Đảng ủy, Ban cán sự đảng, quy trình các bước được thực hiện bảo đảm dân chủ, khách quan theo đúng hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương đảng và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Kết quả bỏ phiếu đã thể hiện sự tín nhiệm, đồng tình cao của cán bộ chủ chốt, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban cán sự đảng và lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đối với ba đồng chí./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Bùi Thị Thu Hiền - VKSND tỉnh

 

Tin liên quan