Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ công tác năm 2020
9/16/2020 1:43:25 PMThực hiện chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tại Hội nghị giao ban công tác Quí IV/2020 về việc toàn ngành tập trung phấn đấu thực hiện tốt Chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2020 ; Viện kiểm sát nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng Chương trình công tác quí VI, với tinh thần chủ động tích cực khắc phục mọi khó khăn, đề ra nhiều biện pháp, phương pháp, phân công rõ người, rõ việc, định rõ thời gian hoàn thành, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch, chỉ tiêu công tác đã đề ra.

Mặc dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, cán bộ đi học nhiều, lực lượng Công an phường xã có sự thay đổi, tình hình trật tự xã hội trên địa bàn thành phố đã xảy ra nhiều vụ việc phức tạp dư luân xã hội quan tâm, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch, chỉ tiêu công tác; được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các đồng chí Lãnh đạo và phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp chặt chẽ  với các cơ quan tư pháp và các cơ quan, ban ngành địa phương. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã đề ra nhiều giải pháp, biện pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghiệp vụ của ngành, cấp trên giao và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố quán triệt thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ công tác Quý IV năm 2020

 Tính đến hết Quý III của năm công tác 2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đã cơ bản hoàn thành kế hoạch, chỉ tiêu công tác năm, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch đảm bảo chất lượng hiệu quả như: Về công tác kiểm sát hình sự, đã kiểm sát 100% tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, kết quả giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo xử lý có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; Đã tiến hành 10 cuộc kiểm sát, giám sát, kiểm tra công tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm đối với phường xã đạt tỷ lệ 52,6%; Viện kiểm sát truy tố đạt 93%, việc truy tố đảm bảo đúng thời hạn không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đã phối hợp liên ngành xác định 13 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử kịp thời để tuyên truyền giáo dục, phòng ngừa tội phạm; đã tổ chức 16 phiên tòa hình sự để cán bộ, kiểm sát viên học tập, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng kiểm sát xét xử và tranh tụng, trong đó có 01 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp; thực hiện được 06 phiên tòa số hóa; phối hợp với Tòa án tổ chức được 04 phiên tòa hình sự  xét xử lưu động; Lãnh đạo đơn vị trực tiếp thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử 06 vụ án hình sự; ban hành 01 kiến nghị phòng ngừa trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, xâm phạm tình dục trẻ em; 01 kiến nghị trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; 01 kiến nghị trong hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra, 01 kiến nghị với Tòa án trong công tác xét xử để khắc phục thiếu sót vi phạm, xử lý giải quyết nhiều vụ án hình sự phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Về công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự luôn đảm bảo  việc bắt, tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo quy định của pháp luật, tỷ lệ xử lý hình sự đạt 100%, không để xảy ra việc bắt giữ hình sự sau xử lý hành chính; Hàng ngày Kiểm sát viên được phân công kiểm sát chặt chẽ  số người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, không để xảy ra việc quá hạn tạm giữ, tạm giam, không có căn cứ, trái pháp luật; Đã ban hành 03 kết luận, 01 kiến nghị để khắc phục vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam; phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc kiểm sát, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với 10 xã, phường, đạt tỷ lệ 52,6%, đã ban hành 10 kết luận, 02 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án hình sự.

Đối với công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, phá sản doanh nghiệp đã tăng cường chỉ đạo kiểm sát viên thực hiện quyền yêu cầu, ban hành nhiều yêu cầu xác minh, thu thập chứng cứ tài liệu, tổ chức được 10 phiên tòa dân sự học tập, rút kinh nghiệm, thực hiện 04 phiên tòa số hóa, ban hành 05 kiến nghị với Tòa án thành phố để khắc phục thiếu sót vi phạm; công tác kiểm sát thi hành án dân sự được chú trọng, tăng cường phối hợp kiểm sát cưỡng chế tài sản thi hành án, nhiều vụ việc thi hành án tồn đọng kéo dài được giải quyết, đã ban hành 01 kiến nghị với Chi cục thi hành án dân sự, 01 kiến nghị với Tòa án thành phố để khắc phục thiếu sót vi phạm; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền và kiểm sát giải quyết đơn tư  pháp được quan tâm chú trọng giải quyết, thực hiện đúng qui định của pháp luật và của ngành, kịp thời kiểm sát việc giải quyết đơn tư pháp đảm bảo đúng thời hạn, thẩm quyền, đã trực tiếp kiểm sát Cơ quan điều tra Công an thành phố về việc giải quyết đơn tư pháp, ban hành 01 kết luận, 01 kiến nghị để khắc phục vi phạm, tiến hành phúc tra việc thực hiện kiến nghị tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố.

Công tác phục vụ nhiệm vụ, chính trị địa phương được thực hiện thường xuyên, hiệu quả được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố.

Kế hoạch công tác Qúi IV/2020 đã được xây dựng xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ phải phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác năm 2020, tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại là: chỉ tiêu phối hợp với tòa án xét xử lưu động thêm 02 vụ; Kiểm sát trực tiếp Cơ quan điều tra Công an thành phố về tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm ban hành kết luận và kiến nghị; tiếp tục tổng hợp ban hành kiến nghị đối với hoạt động điều tra có vi phạm; tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về số hóa hồ sơ, phiên tòa học tập rút kinh nghiệm, lựa chọn báo cáo VKSND tỉnh để tổ chức phiên tòa dân sự trực tuyến 2 cấp, tăng cường thực hiện quyền yêu cầu và kiến nghị, kháng nghị khi xác định có vi phạm, xác định thêm án trọng điểm, tập trung hoàn thành chỉ tiêu giải quyết tin, giải quyết án; đánh giá lựa chọn sáng kiến giải pháp của cán bộ, kiểm sát viên năm 2020.

Các nhiệm vụ chỉ tiêu đã được đơn vị phân công rõ người, rõ việc, định rõ thời gian hoàn thành, tập thể Lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thi đua xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và kế hoạch chỉ tiêu công tác năm 2020.

          Nguyễn Văn Tam - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình.

 

Tin liên quan