Tin hoạt động
Đoàn Thanh tra Viện kiểm sát tỉnh tiến hành thanh tra theo kế hoạch tại Phòng 2
10/26/2020 2:37:27 PMThực hiện Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTB ngày 08/01/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình và Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Ngày 05/10/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 76 /QĐ-VKSTB-TTra về thanh tra hoạt động nghiệp vụ tại Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2) Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình.

Chiều ngày 15/10/2020, Đoàn thanh tra đã tiến hành triển khai và công bố Quyết định số 76 /QĐ-VKSTB-TTra ngày 05/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. Đồng chí Vũ Tiến Quân triển khai kế hoạch thanh tra, đồng thời phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Đoàn thanh tra, nêu rõ thời gian, phương pháp làm việc của Đoàn thanh tra.

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hưng-Trưởng phòng 2  báo cáo đoàn kiểm tra

Đồng chí Nguyễn Nguyên Hưng-Trưởng phòng 2  báo cáo tóm tắt việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm của Lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng 2 trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời điểm từ 01/12/2019 đến ngày 30/9/2020.  Báo cáo nêu rõ kết quả đạt được, những  thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị. Việc khắc phục những khó khăn, hạn chế của đơn vị.

Đồng chí Phạm Viết Vượng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phát biểu quán triệt, chỉ đạo công tác kiểm tra

Đồng chí Phạm Viết Vượng - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phát biểu quán triệt, chỉ đạo công tác kiểm tra phải bám sát Quyết định và nội dung Kế hoạch thanh tra đã được lãnh đạo Viện phê duyệt. Hoạt động của Đoàn Thanh tra không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đơn vị được kiểm tra và yêu cầu đơn vị được kiểm tra phối hợp cung cấp sổ sách, tài liệu, bố trí cán bộ có liên quan làm việc với Đoàn Thanh tra, tạo điều kiện để Đoàn Thanh tra hoàn thành nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch.

Theo kế hoạch, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành làm việc tại Phòng 2 từ ngày 15/10/2020 đến ngày ngày 23/10/2020./.

Nguyễn Thị Hằng- Thanh tra-Khiếu tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan