Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng phối hợp liên ngành trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân hai xã
11/16/2020 10:43:27 AMTrong các ngày 10, 11/11/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hưng đã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc thi hành án treo, cải tạo không giam giữ tại Ủy ban nhân dân 2 xã Phong Châu và Hồng Việt.

Quá trình làm việc, Ủy ban nhân dân 2 xã đã báo cáo đầy đủ tình hình công tác giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tại địa phương. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra thấy: Ủy ban nhân dân các xã đã làm tốt công tác quản lý người phải thi hành án tại địa phương và thực hiện tốt các biện pháp nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ người phải thi hành án chấp hành đầy đủ các quy định về thi hành án; việc bổ sung hồ sơ thi hành án được thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hằng tháng người phải thi hành án có báo cáo về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình và Ủy ban nhân dân xã có văn bản nhận xét về quá trình chấp hành án của người phải thi hành án....Tuy nhiên, qua kiểm tra các hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số thiếu sót, vi phạm mang tính phổ biến ở 2 xã như: Hồ sơ chưa thể hiện việc Ủy ban nhân dân xã yêu cầu người phải thi hành án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trong bản án, hồ sơ không lưu tài liệu về việc người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình (như nộp tiền bồi thường, tiền phạt, tiền án phí...); người chấp hành án treo vắng mặt tại nơi cư trú không có đơn xin phép và không được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã, thủ tục cho người được hưởng án treo vắng mặt tại nơi cư trú thực hiện không đúng mẫu quy định.

Trên cơ sở các vi phạm trên, liên ngành đã ban hành kết luận yêu cầu Ủy ban nhân dân 2 xã khắc phục những thiếu sót, vi phạm đã xảy ra. Ủy ban nhân dân 2 xã đã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tại địa phương./. 

 Nguyễn Viết Huân -  VKSND huyện Đông Hưng                                                            

 

Tin liên quan