Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình trực tiếp kiểm sát đột xuất đối với Nhà tạm giữ- Công an huyện Tiền Hải trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm 2021.
1/7/2021 10:10:45 AMVới mục đích đảm bảo quyền con người, các quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt tù không bị pháp luật hạn chế; công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được thực hiện đúng quy định của pháp luật nhất là vào dịp lễ, Tết. Ngày 01/01/2021 (Tết dương lịch năm 2021), Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất Nhà tạm giữ - Công an huyện Tiền Hải đặc biệt là công tác lập hồ sơ, việc thực hiện chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Sau khi công bố Quyết định trực tiếp kiểm sát đột xuất, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, việc thực hiện các chế độ; kiểm tra các buồng tạm giữ, tạm giam, buồng quản lý phạm nhân đồng thời gặp hỏi người đang bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân về chế độ thăm gặp, ăn ở.

Qua trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải nhận thấy: Nhà tạm giữ - Công an huyện Tiền Hải về cơ bản đã thực hiện đúng quy định của Luật tạm giữ, tạm giam, Luật thi hành án hình sự  và các văn bản hướng dẫn.... việc quản lý người bị tạm giữ, tạm giam chặt chẽ đảm bảo đúng số lượng theo báo cáo; các buồng tạm giữ, tạm giam đảm bảo vệ sinh và được trang bị đầy đủ camera theo dõi, giám sát. Không để xảy ra việc người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù đưa đồ vật cấm vào các buồng giam, giữ, không để xảy ra việc tạm giữ, tạm giam quá hạn hoặc không có lệnh, người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân trốn, chết do đánh nhau, hoặc tự sát. Hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý, giáo dục người chấp hành án phạt tù được lập và ghi chép tương đối đầy đủ. 

Các tiêu chuẩn, chế độ của người bị tạm giữ, tạm giam và người chấp hành án phạt tù được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật nhất là trong dịp lễ, Tết dương lịch năm 2021. 

Viện kiểm sát trực tiếp gặp hỏi, kiểm tra buồng phạm nhân đang thi hành án

Bên cạnh những ưu điểm như đã nêu trên, công tác tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục đối với người chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an huyện vẫn còn có thiếu sót, vi phạm cần khắc phục cụ thể như: Có trường hợp khi nhận người bị tạm giam từ Cơ quan cảnh sát điều  tra- Công an huyện nhưng Nhà tạm giữ chưa tiến hành khám sức khỏe, chưa phổ biến quyền và nghĩa vụ cho người bị tạm giam; có buồng còn giam chung người bị tạm giữ với người bị tạm giam nhưng chưa có văn bản nhất trí của Cơ quan điều tra đang thụ lý giải quyết vụ việc; có trường hợp giam giữ can phạm không đúng với quyết định bố trí giam giữ của Nhà tạm giữ ......

Kết thúc cuộc kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã thông qua Dự thảo kết luận, tiến hành tọa đàm về những thiếu sót, vi phạm đồng thời yêu cầu Trưởng Nhà tạm giữ- Công an huyện có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sót, vi phạm trên.

Nguyễn Ngọc Tuấn- VKSND huyện Tiền Hải