Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện Tiền Hải
4/6/2021 8:04:07 AMThực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải, trong các ngày 25, 26, 30/3/2021 VKSND huyện Tiền Hải đã phối hợp cùng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiền Hải, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tiền Hải tiến hành trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại UBND 6 xã trên địa bàn huyện Tiền Hải, gồm các xã: Nam Trung, Nam Hà, Nam Thanh, Đông Cơ, Đông Xuyên và xã Nam Chính.

Đoàn kiểm sát, kiểm tra, giám sát do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn; Thành viên gồm các đồng chí Kiểm sát viên, đồng chí Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Tiền Hải, Cán bộ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Tiền Hải.

          Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Uỷ ban nhân dân các xã báo cáo về tình hình quản lý, giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ, các trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện; Đoàn đã trực tiếp kiểm tra, nghiên cứu tài liệu, hồ sơ, sổ sách liên quan đến công tác thi hành án hình sự tại địa phương, gặp và tiếp xúc trực tiếp với người chấp hành án tại địa phương.

          Quá trình kiểm sát nhận thấy: Công an xã đã trực tiếp tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự đối với các bị án được giao giám sát, giáo dục tại địa phương theo đúng quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2019 như: UBND xã đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ do Cơ quan Thi hành án hình sự cấp huyện giao theo đúng thời gian và đầy đủ các tài liệu đảm bảo quy định theo Điều 85 Luật Thi hành án hình sự; Đã mở sổ thụ lý và cập nhập đầy đủ số liệu để theo dõi và quản lý, giám sát, giáo dục các bị án thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương; Sau khi tiếp nhận hồ sơ đơn vị đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý, giám sát, giáo dục bị án theo Điều 86, Điều 98 Luật Thi hành án hình sự.

          Tuy nhiên bên cạnh đó UBND xã còn có một số hạn chế, thiếu sót như: Hệ thống sổ sách chưa sử dụng đúng mẫu ban hành kèm theoThông tư 84/2019/TT-BCA ngày 31/12/2019 của Bộ công an qui định về Biểu mẫu, sổ sách trong công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, chưa có bản tự nhận xét của bị án và nhận xét bằng văn bản của UBND xã về quá trình chấp hành án của người được hưởng án treo mỗi tháng một lần theo quy địnhmới của Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

          Thông qua công tác kiểm sát, kiểm tra, giám sát, Đồng chí Trưởng đoàn đã thay mặt đoàn đề nghị UBND các xã cần tăng cường hơn nữa công tác theo dõi, giám sát, giáo dục các bị án do địa phương quản lý. Tập trung nghiên cứu các quy định mới của Luật Thi hành án hình sự 2019. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, đặc biệt là Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện để kịp thời nắm bắt, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự. 

          Kết thúc các buổi trực tiếp kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã ban hành Kết luận, yêu cầu Ủy ban nhân dân cấp xãtrên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường, phát huy những việc đã đạt được, đồng thời khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót do Đoàn kiểm sát đã kết luận.

Mai Thị Tâm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải

 

Tin liên quan