Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải: Kiến nghị khắc phục vi phạm trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của UBND xã Nam Chính
4/6/2021 8:07:19 AMThông qua công tác kiểm sát các vụ án Tranh chấp về hôn nhân và gia đình giữa nguyên đơn là chị Nguyễn Kiều Oanh sinh năm 1998, bị đơn anh Vũ Văn Tuấn sinh năm 1993 đều trú tại thôn Hữu Vi Nam, xã Nam Chính, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải nhận thấy Ủy ban nhân dẫ xã Nam Chính đã cấp giấy đăng ký kết hôn khi thực tế công dân chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn. Cụ thể theo nội dung vụ việc, ngày 04/10/2014, Ủy ban nhân dân xã Nam Chính, huyện Tiền Hải đã cấp Giấy chứng nhận kết hôn cho chị Oanh sinh ngày 01/01/1998 và anh Tuấn, sinh năm 1993. Tại thời điểm đăng ký kết hôn, chị Oanh chưa đủ 18 tuổi (mới được 16 tuổi 9 tháng 3 ngày) nhưng do khi đến UBND xã Nam Chính làm thủ tục đăng ký kết hôn chị Oanh khai với cán bộ làm thủ tục đăng ký kết hôn sinh ngày 01/01/1996 nên Ủy ban nhân dân xã Nam Chính đã làm thủ tục và cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho anh Tuấn, chị Oanh. Việc Ủy ban nhân dân xã Nam Chính, huyện Tiền Hải cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn cho anh Tuấn, chị Oanh khi chị Oanh chưa đủ tuổi là vi phạm vào một trong các điều cấm được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 và không đủ điều kiện kết hôn theo khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2000 (đang có hiệu lực vào thời điểm đăng ký kết hôn).

Để xảy ra sai sót, vi phạm trên một phần là do công dân khi đến làm thủ tục đăng ký kết hôn đã không khai báo trung thực, nhưng trách nhiệm chính là do cán bộ tư pháp hộ tịch của UBND xã Nam Chính chưa làm hết trách nhiệm trong việc theo dõi, kiểm tra, xác minh hồ sơ dẫn đến không phát hiện ra sai sót nêu trên.

Để đảm bảo quy định của pháp luật được chấp hành nghiêm và phòng ngừa các vi phạm tương tự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã kiến nghị đến Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Nam Chính, huyện Tiền Hải những nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về các đạo luật, đặc biệt là Luật hôn nhân và gia đình, Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn để nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi kết hôn từ đó chấp hành đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ công dân trong việc đăng ký kết hôn.
          2. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ được phân công làm công tác Tư pháp hộ tịch để kịp thời chấn chỉnh, những sai sót, tồn tại trong công tác đăng ký kết hôn tại cấp xã.

          3. Thường xuyên cử cán bộ làm công tác Tư pháp hộ tịch tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ để kịp thời cập nhật những quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực này.

Phạm Thị Dinh – VKSND huyện Tiền Hải

 

Tin liên quan