Thông tin tuyên truyền
Ngành Kiểm sát tỉnh Thái Bình chủ động triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống Covid-19 và hưởng ứng chiến dịch tiêm vácxin
8/19/2021 3:05:36 PMHiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng diễn biến phức tạp để bảo đảm thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, chủ động đối phó với những tình huống có thể xảy ra và bảo đảm hoạt động công tác kiểm sát phòng, chống dịch bệnh của ngành Kiểm sát Thái Bình theo đúng quy định của pháp luật.

Khám sàng lọc và khai báo y tế trước khi tiêm

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị quán triệt kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, công chức, người lao động tình hình dịch bệnh hiện nay tại tỉnh Thái Bình. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Thủ tướng Chỉnh phủ; chỉ đạo, quy định, yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để cán bộ, công chức, người lao động phát huy tinh thần tự giác, đề cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch tại cộng đồng; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho cơ quan, đơn vị, bản thân, gia đình và người thân. Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Ngành, của tỉnh về phòng, chống dịch để chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị quản lý chặt chẽ, kiểm soát, kiểm tra thường xuyên tình hình di biến động của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị; quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức và người lao động không đi đến các vùng đã có lịch trình di chuyển của các bệnh nhân, trường hợp phải đi, đến vì lý do công vụ thì phải báo cáo và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; chủ động rà soát lịch trình di chuyển của bản thân trong các ngày gần đây, nếu đã di chuyển đến các vùng có lịch trình di chuyển của các bệnh nhân thì phải trung thực, tự giác, kịp thời khai báo y tế theo quy định. Quán triệt cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các phần mềm ứng dụng đã được triển khai để thực hiện khai báo y tế điện tử. Các cá nhân cán bộ, công chức không chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về việc phòng, chống dịch Covid-19, tự do đi đến các vùng dịch, kiên quyết xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định. thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trang bị, sử dụng nước sát khuẩn, xà phòng tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, thực hiện đeo khẩu trang trong thời gian làm việc và khi di chuyển đến nơi công cộng; thực hiện việc đo thân nhiệt cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân đến cơ quan liên hệ công tác; không tụ tập đông người; kiểm soát chặt chẽ người ngoài cơ quan đến quan hệ công tác; thực hiện bố trí phòng riêng để làm việc, tiếp khách; không tiếp khách, không làm việc tại phòng làm việc cá nhân.

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về việc triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021-2022. Được sự tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh, Sở y tế tỉnh và do đặc thù công việc của Ngành đến ngày 19/8/2021 toàn ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho 100% cán bộ, công chức, người lao động của Viện kiểm sát hai cấp.

Với mục tiêu bảo đảm miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, chung tay ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ngành Kiểm sát Thái Bình quyết tâm thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình cán bộ công chức, người lao động và cộng đồng xã hội.

Một số hình ảnh

Đức Hạnh- Văn phòng

 

Tin liên quan