Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà mở phiên họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự theo qui định của pháp luật.
9/10/2021 1:55:41 PMThực hiện kế hoạch công tác năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà và theo qui định của pháp luật. Ngày 09/9/2021, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Hà đã tiến hành họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp Ngân sách Nhà nước đối với 31 trường hợp.

Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự huyện  Hưng Hà họp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự

Quá trình kiểm sát thi hành án dân sự, ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ do Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Hà chuyển giao đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước, để kiểm sát kịp thời và có hiệu quả việc xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ về căn cứ, biên bản xác minh điều kiện thi hành án, thời hạn, số lần xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đồng thời tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về việc xét miễn, giảm thi hành án dân sự quy định tại các Điều 61, 62, 63 Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2014 và Thông tư liên tịch số 12/2015/TTLT-BTP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/9/2015 hướng dẫn về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước.

 Phiên họp đã diễn ra theo đúng trình tự quy định và tuân thủ các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tại phiên họp, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự thụ lý, mở phiên họp, thành phần tham gia phiên họp đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật đồng thời phát biểu ý kiến thống nhất với ý kiến của đại diện Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Hà, đề nghị Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà ra Quyết định về việc miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước đối với những người thi hành án không có điều kiện thi hành án.  

Kết thúc phiên họp, trên cơ sở quan điểm của Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà  đã ra Quyết định miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách Nhà nước cho 31 trường hợp với tổng số tiền là 131.295.000 đồng. Công tác xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người phải thi hành án không có điều kiện thi hành án thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước đồng thời góp phần giải quyết tình trạng án tồn đọng, kéo dài tại địa phương, góp phần vào việc hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch công tác của đơn vị./.

       Nguyễn Thị Toan – Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà

 

Tin liên quan