Chuyên đề nghiệp vụ

Hội đồng khoa học Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp ngành

Chiều ngày 31/12/2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc thi hành án treo, án phạt...