Tin nghiệp vụ
Tăng cường công tác phối hợp giữa Thẩm phán và Kiểm sát viên trong giải quyết án dân sự
4/2/2024 2:39:53 PMThực hiện Kế hoạch số 01/KH-VKS ngày 29/12/2023 về thực hiện công tác trọng tâm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình năm 2024; trong đó tiếp tục xác định công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2024. Để thực hiện có hiệu quả đối với khâu công tác này, Phòng 9 Viện KSND tỉnh Thái Bình đã đề ra nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật nhất là tăng cường công tác phối hợp giữa Kiểm sát viên với thẩm phán theo Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QC-LN ngày 03/3/2023. Trong đó có tăng cường chủ động phối hợp với Tòa án tham gia hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ đối với các vụ việc tranh chấp phức tạp. Trước khi tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, Kiểm sát viên chủ động trao đổi với Thẩm phán về kế hoạch xem xét thẩm định, kiểm tra thành phần tham gia xem xét, thẩm định tại chổ đảm bảo đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng động viên các bên đương sự liên quan phối hợp với cơ quan chức năng trong việc xác định chính xác phần tài sản tranh chấp. Quá trình xem xét thẩm định, Thẩm phán phải tiến hành xem xét, tiến hành đo đạc, lập biên bản thẩm định đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 101 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Ảnh: Kiểm sát viên với Thẩm phán trong quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ

Xem xét, thẩm định tại chỗ là một biện pháp thu thập chứng cứ do Thẩm phán tiến hành được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự, không có thành phần Kiểm sát viên tham gia. Đây là một biện pháp thu thập chứng cứ rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho việc giải quyết vụ án dân sự một cách chính xác, đặc biệt là đối với các vụ án tranh chấp liên quan đến đất đai. Việc Kiểm sát viên phối hợp tham gia xem xét, thẩm định tại chỗ nhằm đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ khách quan, toàn diện, làm cơ sở cho việc giải quyết vụ án đảm bảo đúng quy định của pháp luật; quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự được đảm bảo.

                                     Phạm Thanh Phong – Phòng 9 VKSND tỉnh Thái Bình

 

  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 164

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 5328855