Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn số hóa hồ sơ
8/1/2019 10:50:31 AMThực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 và Kế hoạch số 01/KH-VKSTB ngày 09/01/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình về công tác của ngành Kiểm sát Thái Bình năm 2019; Căn cứ hướng dẫn số hóa hồ sơ của Cục 2 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ngày 30/7/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác số hóa hồ sơ đối với các đơn vị cấp huyện, cấp phòng.

Toàn cảnh buổi tập huấn số hóa hồ sơ

Xác định số hóa hồ sơ là một việc làm mới và rất quan trọng trong công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019 và các năm tiếp theo để phục vụ công tác quản lý, lưu trữ tài liệu hồ sơ dưới dạng điện tử và đặc biệt là phục vụ cho việc công bố các tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh phục vụ công tác tranh tụng tại phiên tòa. Ngay sau khi có hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã triển khai  thực hiện đối với các đơn vị trong ngành, kết quả 06 tháng đầu năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã có 05 đơn vị (02 đơn vị cấp huyện và 03 đơn vị cấp phòng) triển khai thực hiện công tác số hóa hồ sơ và sử dụng các tài liệu, chứng cứ đã được số hóa phục vụ công tác tranh tụng tại phiên tòa đạt chất lượng hiệu quả, tuy nhiên cũng còn có những hạn chế nhất định, các đơn vị còn lại cũng gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh phiên tòa số hóa hồ sơ

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ án hình sự, dân sự, đây cũng là dịp để các đơn vị đã thực hiện trao đổi kinh nghiệm và nêu cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin được lãnh đạo viện giao cho việc chuẩn bị kỹ nội dung và hướng dẫn các thao tác số hóa hồ sơ tài liệu.

Hội nghị tập huấn được tiến hành trong thời gian 01 ngày 30/7/2019. Thành phần triệu tập hội nghị 56 người, gồm: Lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên các Phòng 1, 2, 3, 7, 9 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 01 Lãnh đạo Viện và 02 cán bộ, kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

Dự chỉ đạo và phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của hội nghị và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và công tác số hóa hồ sơ nói riêng trong ngành Kiểm sát nhân dân hiện nay, đồng chí yêu cầu hội nghị làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc để truyền đạt và nắm bắt đầy đủ những nội dung đã được hướng dẫn để ứng dụng vào thực tế hoạt động số hóa hồ sơ của đơn vị, bảo đảm đạt chất lượng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Qua một ngày làm việc, hội nghị được nghe Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện số hóa hồ sơ một vụ án hình sự từ việc sắp xếp, phân loại tài liệu, scan tài liệu đưa vào số hóa, lưu trữ tài liệu đã được số hóa và cách thức xây dựng bảng danh mục tài liệu đã được số hóa để trình chiếu công bố tại phiên tòa. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để cán bộ dự tập huấn thực hành trực tiếp trên máy vi tính và nghe các đơn vị đã thực hiện trao đổi kinh nghiệm và phản ánh những những khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện để bàn cách tháo gỡ.

Qua hướng dẫn, cán bộ dự tập huấn đã cơ bản nắm bắt được các nội dung số hóa hồ sơ đã được nêu để về triển khai, thực hiện tại đơn vị mình.

Nguyễn Thị Hưng- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan