Tin hoạt động
Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà họp bàn công tác phối hợp và giải quyết án phức tạp trong lĩnh vực hình sự.
8/13/2019 8:55:13 AMThực hiện qui chế phối hợp liên ngành trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, ngày 07/8/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà chủ trì họp Liên ngành Công an – Viện kiểm sát nhân dân – Tòa án nhân dân huyện, bàn công tác phối hợp và giải quyết đối với 05 vụ án hình sự có tính chất phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo liên ngành, Điều tra viên, Kiểm sát viên và thẩm phán trực tiếp giải quyết các vụ án hình sự.

Tại cuộc họp, các Điều tra viên, Kiểm sát viên báo cáo nội dung, đánh giá chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, trong đó có 03 vụ án "Cố ý gây thương tích", 01 vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", 01 vụ án "Cướp tài sản" và đề xuất quan điểm giải quyết để Lãnh đạo liên ngành xem xét, thống nhất đường lối giải quyết.

 

 

Đ/c Phạm Đức Hoành – Viện trưởng VKSND huyện Hưng Hà chủ trì cuộc họp

 Với tinh thần làm việc trách nhiệm cao, Liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án huyện đã thống nhất về việc đánh giá chứng cứ, tài liệu, tội danh đối với 04 vụ; thỉnh thị xin ý kiến chỉ đạo của Liên ngành cấp trên đối với 01 vụ "Cố ý gây thương tích" còn có quan điểm khác nhau về đường lối giải quyết.

Thông qua cuộc họp liên ngành, các đồng chí Lãnh đạo đã đánh giá cao công tác phối hợp trong việc giải quyết các vụ án hình sự. Cuộc họp không chỉ giúp các đồng chí là Lãnh đạo các cơ quan Liên ngành, Điều tra viên, Kiểm sát Viên, Thẩm phán nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ phối hợp Liên ngành trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giải quyết án hình sự mà còn nâng cao vị trí vai trò, trách nhiệm, sự chuyển biến trong nhận thức và quá trình thực thi nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi ngành, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong thời gian tới, liên ngành các cơ quan tố tụng huyện Hưng Hà tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải quyết án hình sự trên địa bàn huyện./.

           Hoàng Thị Hoài Thu- Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà

 

Tin liên quan