Tin hoạt động
Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình
10/8/2019 3:30:26 PMNhằm thực hiện tốt nội dung công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019, sáng ngày 24/9/2019, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm sát trực tiếp lĩnh vực này tại Văn phòng điều tra Công an tỉnh Thái Bình

Đoàn kiểm sát trực tiếp do đồng chí Phạm Viết Vượng – Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn.

Đ/c Phạm Viết Vượng – Phó Viện trưởng triển khai Quyết định kiểm sát trực tiếp

Sau khi nghe đồng chí Vũ Thanh Sơn, Phó thủ trưởng Cơ quan báo cáo kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp năm 2019 tại Cơ quan CSĐT, các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Phạm Viết Vượng – Phó Viện trưởng đã thông qua kết luận sơ bộ, nêu lên những ưu điểm và chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra. Về cơ bản đơn vị đã làm tốt công này, có đầy đủ các loại sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo mẫu quy định. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiến hành phân loại, xác minh, điều tra giải quyết. Quy trình tiếp nhận, giải quyết đều đảm bảo theo đúng quy định của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự  về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.  Đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ trực nghiệp vụ để kịp thời nắm, tiếp nhận, phân loại xử lý các tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và vi phạm pháp luật. Đồng thời phân công cán bộ chuyên trách trực để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và theo dõi các thông tin được phản ánh về các vụ, việc vi phạm pháp luật và tội phạm được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để tham mưu, đề xuất Lãnh đạo đơn vị xử lý. Việc xây dựng hồ sơ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đầy đủ  thủ tục tố tụng, các chứng cứ, tài liệu và được sắp xếp, đánh số bút lục.

Trong  công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, đơn vị đã quán triệt đầy đủ các văn bản liên quan; đơn vị đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTN ngày 05/9/2018 quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo của Liên ngành tư pháp Trung ương hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tiếp nhận, giải quyết tin của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra vẫn còn một số tồn tại như vẫn còn để xảy ra một trường hợp giải quyết tin báo hoặc giải quyết đơn quá hạn luật định, một số trường hợp thông báo kết quả giải quyết tin báo cho người tố giác còn chậm, việc ghi chép sổ một số việc vẫn còn tẩy xóa, sửa chữa...

Kết thúc cuộc kiểm sát trực tiếp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã Ban hành Kết luận trực tiếp kiểm sát đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình. Bên cạnh việc chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kiến nghị đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình thực hiện một số giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, thiếu sót, đồng thời phát huy những kết quả đạt được nhằm thực hiện tốt hơn công tác xử lý tin báo và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, góp phần quan trọng vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

 Bùi Thị Thảo- Phòng 3 – Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

 

Tin liên quan