Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, HNGĐ, KDTM, vụ án hành chính.
9/1/2020 1:56:38 PMNgày 28/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề “nâng cao kỹ năng, tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, vụ án hành chính” cho toàn thể lãnh đạo, kiểm sát viên, kiểm tra viên hai cấp ngành kiểm sát Thái Bình.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đánh giá: Trong thời gian qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt quyền yêu cầu của Viện kiểm sát theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát và Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật tố tụng hành chính năm 2015. Tuy nhiên chất lượng, hiệu quả việc ban hành các văn bản yêu cầu đối với Tòa án chưa cao, nhiều bản án, quyết định sơ thẩm có vi phạm bị cấp phúc thẩm xét xử sửa, hủy án nhưng tỷ lệ kháng nghị của Viện kiểm sát ngang cấp thấp; nhiều vụ án vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và nội dung, nhưng Viện kiểm sát chưa phát hiện được để thực hiện quyền kháng nghị. Đồng chí Viện trưởng yêu cầu tại hội nghị các báo cáo viên và các đơn vị thảo luận kỹ, đề ra các giải pháp hiệu quả để nâng cao kỹ năng, tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, vụ án hành chính trong thời gian tới.

Đồng chí Viện trưởng Lại Hợp Mạnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng 9 đã quán triệt một số nội dung của Hội nghị tập huấn, trao đổi, rút kinh nghiệm nghiệp vụ công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật do VKSND tối cao tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời gắn với thực tiễn giải quyết các vụ, việc trong lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong nhưng năm vừa qua.

Đồng chí Đỗ Hải Bằng - Trưởng phòng 9 quán triệt nội dung của Hội nghị tập huấn do VKSND tối cao tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo chuyên đề“nâng cao kỹ năng, tăng cường trách nhiệm trong thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, vụ án hành chính”. Báo cáo đã chỉ ra tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện quyền yêu cầu, quyền kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát hai cấp, đề ra các giải pháp thiết thực để nâng cao số lượng, chất lượng bản yêu cầu, tăng cường công tác kháng nghị phúc thẩm, đối với các bản án, quyết định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính có vi phạm.

Các đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi đưa ra nhiều các kinh nghiệm và giải pháp thực hiện nhằm nâng cao kỹ năng và tăng cường trách nhiệm kiểm sát trong thực hiện quyền yêu cầu nhằm hạn chế việc để xảy ra việc các bản án, quyết định dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính của Tòa án 2 cấp bị sửa, hủy có trách nhiệm của kiểm sát viên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình đã phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu trong thời gian tới Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố phải quan tâm và trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, các vụ án hành chính, KDTM và những việc khác theo quy định của pháp luật; công tác kiểm sát giải quyết án hành chính phải gắn với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, tránh pháp luật  thuần túy. Các đơn vị phải tăng cường công tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ, quan tâm bố trí kiểm sát viên làm công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, các vụ án hành chính, KDTM và những việc khác theo quy định của pháp luật đủ về số lượng, có kinh nghiệm và vững về nghiệp vụ.

Gắn chỉ tiêu thực hiện quyền yêu cầu của Viện kiểm sát với việc đánh giá hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, HNGĐ, các vụ án hành chính, KDTM và những việc khác theo quy định của pháp luật của các đơn vị. Trong kế hoạch, chương trình công tác hằng năm của các đơn vị cần đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện tốt hơn nữa quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị để công tác giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản doanh nghiệp đạt kết quả tốt góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

 Đỗ Thị Thái - Phòng 9

 

Tin liên quan