Thông tin tuyên truyền
Cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
3/29/2021 9:19:48 AMThực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Tiền Hải, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua " Lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”; “Cán bộ, công chức, người lao động ngành Kiểm sát Thái Bình đoàn kết, sáng tạo thi đua góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026” đặc biệt tạo cơ hội để cán bộ, đảng viên trong đơn vị nâng cao ý thức nghiên cứu, tìm hiểu, vận dụng nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, công việc nghiệp vụ. Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiền Hải đã ban hành nghị quyết quán triệt, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị chủ động đăng ký tham gia cuộc thi thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cuộc thi được tiến hành theo 3 đợt: Đợt 1 bắt đầu từ 10 giờ ngày 15/3/2021 và kết thúc vào 10 giờ ngày 4/4/2021; đợt 2 bắt đầu từ 10 giờ ngày 5/4/2021 và kết thúc vào 10 giờ ngày 25/4/2021; đợt 3 bắt đầu từ 10 giờ ngày 26/4/2021 và kết thúc vào 10 giờ ngày 19/5/2021. Ngay sau khi phát động, 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị đăng ký dự thi đợt 1; tính đến ngày 23/3/2021 đã có 13/16 đồng chí cán bộ, đảng viên (chiếm hơn 81%) đã hoàn thành bài thi. Đơn vị đặt mục tiêu phấn đấu đến hết ngày 26/3/2021 có 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị hoàn thành bài thi đợt 1; tiếp tục tham gia hai đợt thi còn lại đúng thời hạn với chất lượng bài thi ngày càng cao đáp ứng được với yêu cầu của Ban tổ chức đề ra.

Cán bộ, đảng viên trong đơn vị nghiên cứu, tìm hiểu nghị quyết để tham gia cuộc thi.

 Phạm Thanh Hải –VKSND huyện Tiền Hải

Tin liên quan