Tin nghiệp vụ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tích cực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện.
4/5/2021 7:00:38 AMThực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, ngay từ đầu năm, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã chủ động và đẩy nhanh việc thực hiện chỉ tiêu trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn huyện. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp nhưng từ ngày 24/12/2020 đến ngày 31/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hưng Hà trực tiếp kiểm sát, giám sát công tác thi hành án hình sự tại 14/29 Ủy ban nhân dân xã có bị án thi hành án treo, cải tạo không giam giữ trên địa bàn huyện

Trên cơ sở báo cáo của các Ủy ban nhân dân xã về số liệu và tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự, Đoàn kiểm sát, giám sát đã kiểm tra hồ sơ; sổ theo dõi, quản lý người bị giám sát, giáo dục. Qua hoạt động kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà nhận thấy Ủy ban nhân dân xã đã cơ bản thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, giáo dục đối với các bị án đang chấp hành án tại địa phương. Trong đó, Công an xã đã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã trong việc tiếp nhận hồ sơ bị án và thực hiện việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án và cập nhật những quy định mới trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019, Thông tư số 65 ngày 28/11/2019 của Bộ Công an quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, một số Ủy ban nhân dân xã vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, như: Thời điểm nhận xét đối với người chấp hành án hằng tháng chưa đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 65 ngày 28/11/2019 của Bộ Công an; buổi làm việc để người chấp hành án làm thủ tục thi hành án và cam kết chấp hành án còn thiếu thành phần đại diện Ủy ban nhân dân xã tham gia, chưa thực hiện đúng quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 7 Thông tư số 65 ngày 28/11/2019 của Bộ Công an.

Đoàn kiểm sát, giám sát đã kết luận đánh giá ưu điểm đạt được và hạn chế tồn tại vi phạm, yêu cầu Ủy ban nhân dân xã chấn chỉnh khắc phục để công tác thi hành án hình sự đạt chất lượng, hiệu quả hơn nữa; Ủy ban nhân dân các xã được kiểm sát giám sát đã tiếp thu kết luận, kiến nghị để khắc phục.

                   Phạm Tiến Nhật - Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà

 

Tin liên quan