Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ tổ chức Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Kế hoạch số 122 ngày 20/01/2020 của Huyện ủy Quỳnh Phụ về triển khai, quán triệt việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ngày 23/3/2020, Chi bộ Viện...

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 30/01/2018 của Ban Thường vụ...

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình

Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiền thân là Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình được thành lập vào tháng 11 năm 1961. Qua quá trình thành lập và phát triển, đến nay Đảng bộ...

Chuyên đề ""Nói đi đôi với làm"

Lời nói đi đôi với việc làm, đây là một trong những đạo lý làm người, mà Bác Hồ là một tấm gương sáng cho mọi thế hệ người học tập và làm theo.