Tin hoạt động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự, Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thái Thụy tiến hành trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và công tác thi hành án hình sự.
1/10/2023 1:01:49 PMĐể thực hiện tốt các chỉ tiêu nghiệp vụ theo Kế hoạch, Chương trình công tác năm của đơn vị đã đề ra; từ ngày 20/12/2022 đến ngày 26/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện, Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Thái Thụy tiến hành trực tiếp kiểm sát, kiểm tra, giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và công tác thi hành án hình sự tại 08 xã: Thái Giang, Thái Thọ, Thái Đô, Thái Xuyên, Mỹ Lộc, Thuỵ Sơn, Thuỵ Quỳnh và xã Thuỵ Trường.

Đ/c Đoàn Viết Thiện – PVT Trưởng đoàn triển khai kiểm tra tại UBND xã Thái Thọ

Qua công tác kiểm sát, kiểm tra, giám sát thấy, các đơn vị được kiểm tra đã cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, thể hiện rõ vai trò của lực lượng Công an chính quy. Hệ thống sổ thụ lý được lập, ghi chép đầy đủ, đúng theo biểu mẫu quy định; hồ sơ lưu tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm đã được lập; hồ sơ thi hành án được lập và quản lý đúng theo quy trình, thủ tục. Tuy nhiên, ở một số xã vẫn còn một số tồn tại thiếu sót trong các công tác này như:

Về công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về  tội phạm: Có xã đã mở sổ theo dõi tiếp nhận tin báo, tố giác về tội phạm nhưng không ghi nội dung tin báo, tố giác tội phạm vào sổ, một số vụ, việc đã chuyển đến Cơ quan điều tra giải quyết nhưng không lập biên bản giao nhận hồ sơ; một số tin báo Công an xã tiếp nhận, sau đó báo tin cho Cơ quan điều tra nhưng không lập báo cáo bằng văn bản, không photo tài liệu ban đầu lưu tại Ban Công an xã;

Về công tác thi hành án hình sự: Chưa thực sự quan tâm việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm thời gian thử thách của án treo; một số hồ sơ không có các bản tự nhận xét của người chấp hành án và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã đối với người chấp hành án, một số bản tự nhận xét của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xác định thời gian tự nhận xét và thời gian nhận xét không đúng.

Ngoài việc chỉ ra những thiếu sót, tồn tại của các đơn vị, đoàn kiểm sát, kiểm tra, giám sát đã tập trung hướng dẫn các xã thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; hướng dẫn việc theo dõi, nhận xét, đánh giá quá trình thi hành án của các bị án và các thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo, rút ngắn thời hạn thi hành án cải tạo không giam giữ cho các bị án tại địa phương. Từ đó giúp địa phương nâng cao chất lượng công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án và công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của địa phương để thực hiện tốt trong thời gian tới.

Phạm Đình Tuấn Anh – Viện KSND huyện Thái Thuỵ

 

Tin liên quan
  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 2

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 5152779