Đảng, Đoàn thể
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
1/13/2023 10:46:22 AMThực hiện Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, ngày 13/01/2023, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ đã đạt được trong năm 2022; đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của ngành Kiểm sát nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Tỉnh uỷ, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; chủ động thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Kết quả chủ yếu trên các lĩnh vực công tác như sau: Kiểm sát giải quyết tin báo 43/49 tin; kiểm sát điều tra 99 vụ/198 bị can; Viện kiểm sát đã truy tố 92 vụ/198 bị can (đạt tỉ lệ 100%); kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm 244 vụ/474 bị cáo; ban hành 04 quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can, 01 yêu cầu bổ sung chứng cứ để khởi tố bị can, không phê chuẩn 03 lệnh bắt bị can để tạm giam. Tiến hành 03 cuộc trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Chủ trì phối hợp với các cơ quan tố tụng xác định 08 vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương; phối hợp với Tòa án tổ chức 01 phiên tòa hình sự xét xử lưu động, 47 phiên tòa hình sự, dân sự rút kinh nghiệm, trong đó có 01 phiên tòa rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến; phối hợp tổ chức xét xử trực tuyến 06 phiên tòa theo Nghị quyết 33 của Quốc hội; chỉ đạo thực hiện 41 phiên tòa “số hóa hồ sơ vụ án”. Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử 75 vụ án hình sự. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm sát th­­­ường kỳ Nhà tạm giữ, Trại tạm giam; tiến hành kiểm sát đột xuất 02 cuộc tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện; trực tiếp kiểm sát 04 cuộc tại Trại tạm giam Công an tỉnh. Tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự, nghiên cứu kiểm sát 10 hồ sơ đặc xá, 55 hồ sơ xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, 03 hồ sơ xét tha tù trước thời hạn có điều kiện; yêu cầu áp giải 09 bị án đi thi hành án. Kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, hành chính; trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án 04 việc; trực tiếp kiểm sát 03 cuộc tại Chi cục thi hành án dân sự cấp huyện. Trong công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật đã kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm 553 vụ, việc; trong đó lãnh đạo đơn vị trực tiếp kiểm sát việc giải quyết 172 vụ, việc. Duy trì nghiêm túc việc thường trực tiếp công dân, đã tiếp 30 l­ượt ngư­ời; tiếp nhận, xử lý 127 đơn khiếu nại, tố cáo và đề nghị, phản ánh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế nghiệp vụ, quy định về trật tự nội vụ và các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các đơn vị trong toàn ngành. Trong năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành 04 cuộc thanh tra; 26 cuộc kiểm tra về công tác nghiệp vụ; việc chấp hành kỷ luật lao động và trật tự nội vụ; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo Viện trực tiếp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 08 đơn vị VKSND cấp huyện. Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành 15 kháng nghị và 06 kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động tư pháp; 02 kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng được tiếp thu. Tổng hợp ban hành 41 thông báo rút kinh nghiệm đối với các đơn vị Viện kiểm sát cấp huyện để chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót, vi phạm trong công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh không để xảy ra án hình sự bị hủy có trách nhiệm của Viện kiểm sát.

Trong công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc chủ động trong công tác chuẩn bị quy trình, văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025; bầu được cấp ủy nhiệm kỳ mới bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt đảng. Tăng cường vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý giáo dục đảng viên trên các phương diện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 100% Đảng viên của Đảng bộ đều giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, yên tâm công tác; chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; tăng cường học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức chính trị; tích cực rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không có đảng viên có biểu hiện hoặc hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quán triệt tại hội nghị

Kết quả năm 2022: Hầu hết các đảng viên và chi bộ trực thuộc được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu, 10 đảng viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể đều được cấp trên khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tuy nhiên, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá kết quả công tác năm 2022, bên cạnh các kết quả đạt được là chủ yếu, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự đổi mới, chưa sâu sát, quyết liệt, nhất là đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Ngành. Chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử một số vụ án hình sự chưa cao, vẫn còn để xảy ra sai sót; tiến độ thực hiện một số nội dung công việc vẫn còn chậm so với kế hoạch; công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác kiểm tra, quản lý nghiệp vụ có thời điểm chưa thường xuyên, kiên quyết nên chưa kịp thời phát hiện được vi phạm để yêu cầu khắc phục; việc nghiên cứu, triển khai thực hiện các quy trình, quy định về công tác Đảng của một số chi bộ chưa đầy đủ, kịp thời; trong năm còn để xảy ra 01 đảng viên bị xử lý trách nhiệm hình sự và bị xử lý kỷ luật.

Trên cơ sở kết quả công tác năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 10/01/2023 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2023; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới các biện pháp để nâng cao hơn nữa chất l­ượng công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá của ngành Kiểm sát Thái Bình năm 2023 là “Đề xuất, thực hiện giải quyết các vụ án, vụ việc bảo đảm có căn cứ, trách nhiệm, đúng pháp luật” và triển khai thực hiện “Xây dựng sơ đồ tư duy vụ án trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết đối với vụ án nghiêm trọng phức tạp, nhiều bị can, dư luận xã hội quan tâm”. Chỉ đạo các chi bộ, đảng viên trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh khóa XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường vai trò của chi bộ, cấp ủy chi bộ trong công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác sinh hoạt chi bộ; thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh cá nhân của Đảng viên để có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên kịp thời. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Chủ động các biện pháp thích ứng linh hoạt, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2023.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã khen thưởng 02 chi bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu và 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Văn phòng Đảng ủy VKSND tỉnh

 

Tin liên quan
  • Thành viên

Phần mềm quản lý

Liên kết website

Thống kê

Đang truy cậpKhách online : 2

Tổng lượt truy cậpTổng số truy cập : 5152779